หน้าหลัก loginรับหนังสือ หนังสือทั้งหมด ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ

โปรดอ่านก่อน
  • ระบบสารบัญใหม่นี้สามารถตรวจสอบได้ว่าหน่วยงานใด ได้รับหนังสือหรือไม่
  • ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณแต่ละหน่วยงานสามารถเข้ารับหนังสือ ได้ที่ เมนู Login ต้องรับทุกฉบับที่ สสอ.วัดเพลง ส่งให้
  • ดูสถิติการรับหนังสือได้ที่ เมนู สถิติ
  • ในกรณีที่ ระบบมีปัญหา หรือ หนังสือ เปิดไม่ได้ สามารถติดต่อได้ที่ งานธุรการ สสอ.วัดเพลง

เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ รบ0832/ว.198. 28 กุมพาพันธ์ 2562 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ
ที่ รบ0832/ว632 3 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการสร้างผู้นำนักเรียนในการดูแลสุขภาพ อำเภอวัดเพลง
ที่ รบ0832/331 11 เมษายน 2561 แจ้งผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 2561
ที่ รบ0832/ว.0930 30 พฤศจิกายน 2558 เชิญร่วมงาน "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี"
ที่ รบ0832/ว.0184 13 มีนาคม 2558 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
ที่ รบ0832/ว.0182 13 มีนาคม 2558 การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ที่ รบ0832/ว.0170 10 มีนาคม 2558 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดราชบุรี
ที่ รบ0832/ว.0136 27 กุมพาพันธ์ 2558 ขอเชิญประชุมโครงการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ
  Records 1 to 8 of 8
 

 

กลับหน้าหลักของเว็บไซต์